Realizace záměru sníží intenzitu dopravy ve městě a pomůže celému okolí

Práce na přípravě havířovského obchvatu pokračují podle plánu: Ředitelství silnic a dálnic ČR už vybralo zhotovitele dokumentace vlivu stavby na životní prostředí (EIA). Konkrétně jde o budoucí přeložku silnice č. I/11 Havířov – Třanovice, což fakticky představuje obchvat Havířova.
 

# Zdroj článku

You Might Also Like