Nektarodárné úhory zlepší stav půdy, říká Petr Saro, Ředitel ZBIROŽSKÉ, a. s.

Zemědělský podnik ZBIROŽSKÁ, a. s., hospodaří na Rokycansku na pozemcích v nadmořské výšce 430-530 metrů. Orná půda zaujímá 3400 hektarů, z toho 725 hektarů tvoří louky a pastviny. Část pozemků zasahuje do CHKO Křivoklátsko a část do Podbrdské pahorkatiny. V podniku se zaměřují na klasickou konvenční zemědělskou prvovýrobu. Půdy zde mají od hlinitopísčitých až po těžké jílovité.

# Zdroj článku

You Might Also Like