Zlepšete život dětem s dětskou mozkovou obrnou. Sbírka pomůže Mirkovi a Valince

Dětská mozková obrna je závažné postižení mozku, které začíná poměrně nenápadně a objevuje se zpravidla u dětí v kojeneckém věku. Projevy postižení tak rodiče nemusí sami odhalit. Určení diagnózy vyžaduje odborné vyšetření a sledování dítěte dětským neurologem. Péče o děti s tímto onemocněním je pro rodiče náročná nejen fyzicky a psychicky, ale také finančně. Zaměstnanci společnosti GasNet se proto rozhodli, že prostřednictvím dobročinné sbírky usnadní život dvěma rodinám.

# Zdroj článku

You Might Also Like