Populace stárne, u dopravních nehod přibývá seniorských obětí

Podíl seniorů na celkovém počtu obětí dopravních nehod v Česku dlouhodobě narůstá. Zatímco v roce 2012 to bylo podle statistik Policie ČR zhruba 19,7 procenta, v roce 2021 se jednalo již o 25,5 procenta a v roce 2022 to bylo 27,5. Podobně je tomu i v případě těžce zraněných osob ve věku 64+, kdy během posledních 10 let narostl jejich podíl z 15,6 na 20,3 procenta.

# Zdroj článku

You Might Also Like