Změna trasy Pražského okruhu v nynější fázi projektu by znamenala posun dostavby

Původní návrhy na vybudování dálničního okruhu kolem Prahy sahají až do doby před první světovou válku. Plány na výstavbu Pražského okruhu se však významněji začaly rozvíjet teprve po roce 1989, a od té doby se jeho výstavba postupně projednávala, přepracovávala a realizována s různými problémy a různou mírou zpoždění.

# Zdroj článku

You Might Also Like