Odpovědnou aktivitou roku 2023 je činnost komunitního centra Silo Jihlava

Počtvrté je v rámci srovnávacího výzkumu Místo pro život vyhlašován vítěz speciální kategorie Odpovědná aktivita roku. V ní je oceňována konkrétní aktivita, která v nedávné době vedla ke zlepšení života obyvatel nebo přispívá ke zlepšení prostředí v lokalitě. Možnost nominace měli nejen členové kolegia, ale také zástupci municipalit a široké veřejnosti. Letošním vítězem se staly aktivity komunitního centra Silo Jihlava, které rozvíjí kulturu, podporuje kreativitu, sdílení a spolupráci v krajském městě Vysočiny.

# Zdroj článku

You Might Also Like