Pivovar Matuška patří mezi špičku. Teď uvařil s Prazdrojem i výroční pivo My

V tuzemsku existuje zhruba pět set malých pivovarů. Tedy takových, jejichž roční výstav nepřevyšuje hranici deset tisíc hektolitrů za rok. Je to počet nízký, nebo naopak vysoký? Sousední Bavorsko s obdobným počtem obyvatel vykazuje malých pivovarů třikrát více, z čehož lze usuzovat, že potenciál růstu v tomto ohledu stále existuje také v České republice.

# Zdroj článku

You Might Also Like