Prestala vám vypúšťať umývačka riadu? Tu je niekoľko príčin, ktoré by sa vás mohli týkať

bratislava krtkovanie

Umývačka riadu je jedným z malého množstva elektrospotrebičov, s ktorých poruchami si dokážu poradiť krtkovači. Krtkovacia firma v Topoľčanoch vráti do pôvodného funkčného stavu aj neodtekajúcu umývačku riadu. 

Riešenia bez odborníkov – krtkovačov

Pri takom kuchynskom spotrebiči, akým je umývačka riadu môže prichádzať do úvahy hneď niekoľko príčin, ktoré narúšajú odtok vody. Pokiaľ nevenujete veľkú pozornosť dôkladnému odstraňovaniu zvyškov jedla z kuchynského riadu pred tým, ako ho vložíte do umývačky riadu, tak by ste mali najskôr pohľadať filter, ktorý je najčastejšie umiestnený v dolnej časti spotrebiča. Zanesenie filtra čiastočkami jedál znižuje funkčnú plochu filtra a tak aj jeho efektivitu. Filter dokážete jednoducho vyčistiť svojpomocne bez prítomnosti krtkovačov a bezprostredne po vyčistení možno umývačku opäť používať. Tieto filtre však nemajú neobmedzenú životnosť, preto sa každý majiteľ umývačky riadu musí pripraviť aj na kompletnú výmenu a kúpu nového filtra.

Po určitom čase totiž dôjde k opotrebovaniu a následnému poškodeniu častí filtra v umývačke. Životnosť filtra však možno smelo predĺžiť starostlivou prevenciou a pravidelným čistením od zvyškov jedla. Ďalšou príčinou môže byť poškodenie alebo uvoľnenie hadice pre odtok vody. Hadica môže mať viditeľné porušenia v podobe nalomení či opotrebovaného materiálu. Riešením situácie je zakúpenie novej hadice a jej výmena. Výmenu filtrov a spojovacích hadíc realizujte len v prípade, ak viete, ako presne postupovať. 

krtkovanie bratislava

Profesionálne riešenia

Ak sa príčina vášho problému nachádza v čerpadle, tak jednoznačne odporúčame kontaktovať profesionálnu krtkovaciu službu Topľčanoch – resp. vo vašom okolí. Oprava či výmena celého čerpadla si už vyžaduje určité skúsenosti a zručnosti v danej oblasti, preto sa v tomto prípade experimentovať neoplatí. Porucha funkčnosti umývačky riadu môže byť výsledkom aj upchatého odtoku, ktorý vychádza rovnako ako zanesený filter z nedôkladného odstraňovania zvyškov jedál. Odtokové potrubie umývačky riadu má pri čistení vyššiu náročnosť než bežný odtok v umývadle či v kuchynskom dreze, preto by ste svoj spotrebič mali zveriť do rúk odborníkov na krtkovanie.

krtkovanie odpadu umyvacky riadu

Kolísajúce množstvo vody môže upozorňovať aj na pokazený senzor hladiny vody, ktorého hlavná funkcia spočíva v udržiavaní dostatočného množstva vody, aby nedošlo ku nečakaným problémom, či už s nedostatkom alebo naopak prebytkom vody. Poškodený senzor spôsobuje rozsiahle výkyvy v jednotlivých množstvách vody a umývačka riadu tak nedokáže správne pracovať, keďže spotrebič stratil možnosť kontroly nad reguláciou hladiny vody. Takáto porucha sa môže prejaviť kedykoľvek a, samozrejme, dokáže negatívne ovplyvniť chod kuchyne, preto využite nonstop služby krtkovačov a ich okamžitý príjazd.  


Foto: elements.envato.com

You Might Also Like